• Postani dio IAC ekipe!
  • Drugi slider
  • Treci slider

Postani dio IAC ekipe!

Putujte, radite i uživajte u procesu :) 

Što je turistička animacija?
Turistička animacija definira se kao skup usluga kojima se zadovoljavaju potrebe i želje turista u turističkom objektu kroz različite sportsko- rekreativne aktivnosti.

Posao animatora nije samo posao, imati ćete priliku razviti različite vještine, napredovati profesionalno i osobno zahvaljujući internacionalnom i multikulturalnom okruženju.

Radom u turističkoj animaciji usavršit ćete Vaš karakter i kompetencije, što će vam nedvojbeno pomoći neovisno o tome gdje će vas život odnijeti.


Što je turistička animacija?

Turistička animacija definira se kao skup usluga kojima se zadovoljavaju potrebe i želje turista u turističkom objektu kroz različite sportsko- rekreativne aktivnosti.

Što je sportska animacija?

Sportska animacija provodi se u turističkom objektu te se sastoji od fitness i aerobnih aktivnosti, sportskih turnira te ostalih sportskih trendova.

Što je dječja animacija?

Dječja animacija je vođenje zabavnih i kreativnih aktivnosti za djecu, kao što su kreativne radionice, ples i igre.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme: 09:00 - 16:00

Adresa

Pula, Sv.Teodora 2